Foto: Mark Hamblin

© Foto: Mark Hamblin

Oppskrifter med Krekling

Krekling, eller krøkebær er en liten, eviggrønn plante man finner i myrområder, høyfjell og i gran- og furuskog. Fruktene er blåsorte "bær" (rent teknisk er de steinfrukter med mange "steiner" per frukt). Fruktene/"bærene" er spiselige, og brukes blant annet til å lage saft, vin, brennevin og gele.